Charra Conceyu Cultura La Rexa

Charra Conceyu Cultura La Rexa 2480 2249 6 de la Suiza

Charra nel Conceyo Cultural La Rexa, en Cai Rufo Rendueles s/n Candás
Xueves 29 de xunu a les 19.30h